「CONTENTS CATEGORY TITLE-3」タイトル
ホームにもどる
contents1へ
contents2へ
contents3へ
contents4へ
contents5へ


2018年度放流一覧表
 
放流日
担当支部
河川名
稚魚
アマゴ(匹)
稚魚
岩魚(匹)
親漁アマゴ(s)
親漁岩魚(s)
メス
オス
メス
オス

稚魚放流
(6・7月)

親魚放流
(10月)

大鹿
小渋川
4.000
0
20
7
0
0
鹿塩川
4.000
5.000
20
7
25
8
青木川
4.000
5.000
20
7
25
8
塩川
4.000
0
20
7
0
0
飯田
黒川
1.500
0
10
3
0
0
飯田松川
6.500
0
30
10
0
0
阿智
久米川
1.500
0
10
3
0
0
黒川
6.000
0
25
8
0
0
阿知川上流
4.000
0
20
7
0
0
大沢川
1.500
0
10
3
0
0
阿知川下流
1.500
0
10
3
0
0
河内川
1.000
0
5
2
0
0
千代
米川
3.000
0
15
5
0
0
万古川
2.500
0
10
3
0
0
三穂
阿知川
4.000
0
20
7
0
0
川路
久米川
2.000
0
10
3
0
0
弟川
1.000
0
10
3
0
0
毛賀沢川
500
0
5
2
0
0
飯田松川下流
1.000
0
5
2
0
0
伊賀良
毛賀沢川
2.000
0
10
3
0
0
新川
2.000
0
10
3
0
0
茂都計川
1.000
0
5
2
0
0
黒川
1.000
0
5
2
0
0
上郷
野底川
4.000
0
20
7
0
0
下久堅
玉川
2.000
0
10
3
0
0
鼬ヶ沢川
2.000
0
10
3
0
0
龍江
鼬ヶ沢川
2.000
0
10
3
0
0
竜丘
新川
1.500
0
10
3
0
0
臼井川
500
0
5
2
0
0
大島
片桐松川
 5.500
0
25
8
0
0
山吹
大沢川
1.500
0
10
3
0
0
生田
間沢川
4.500
0

20

7
0
0
河野
芦部川
2.500
0
10
3
0
0
神稲
虻川
5.000
0
25
8
0
0
壬生沢川
500
0
5
2
0
0
市田
大島川
5.500
0
25
8
0
0
座光寺
南大島川
500
5
2
0
0
0
喬木
小川川
4.000
0
20
7
0
0
加々須川
3.500
0
15
5
0
0
売木
売木川
7.500
0
35
12
0
0
旦開
早木戸川上流
4.000
0
20
7
0
0
神原
早木戸川
 5.500
0
25
8
0
0
虫川
1.500
0
10
3
0
0
和合
和合川
5.500
0
25
8
0
0
大下条
和知野川
2.500
0
10
3
0
0
富草
門原川
2.500
0
15
5
0
0
下条
白又川
1.500
0
10
3
0
0
牛ヶ爪川
2.000
0
10
3
0
0
平岡
小沢川 他
5.000
0
30
10
0
0
泰阜南
万古川
2.500
0
10
3
0
0
合計
145.000
10.000
730
242
50
16

昨年度より10月に親魚放流をしました。
  Copyright (C) 2010 Shimoina fishery cooperative. All rights reserved.